Dokumen Standard

TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1000

STANDARD KANDUNGAN              
Murid dibimbing untuk....                          

2.1  Menambah sebarang  dua nombor.       

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk......              

 (i)  Menambahkan sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.
(ii)  Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula
       dari:
       (a)  sa ke puluh
       (b)  puluh ke ratus,
       (c)  sa ke puluh dan puluh ke ratus.
              hasil tambahnya hingga 1000
(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan  menggunakan abakus  4:1

STANDARD KANDUNGAN              
Murid dibimbing untuk....                          

2.2  Menambah sebarang tiga  nombor. 

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk......             
           
 (i)  Menambahkan sebarang tiga nombor  hingga tiga digit tanpa mengumpul  semula.
(ii)  Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula
       dari:
       (a)  sa ke puluh
       (b) puluh ke ratus,
       (c) sa ke puluh dan puluh ke ratus.
            hasil tambahnya hingga 1000.
(iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus  4:1

STANDARD KANDUNGAN              
Murid dibimbing untuk....                          

2.3  Menyelesaikan masalah  tambah.                                                 

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk......             
           
  (i)  Mereka cerita berdasarkan ayat  matematik tambah yang diberi.
 (ii)  Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan  dua nombor.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan