Nota


A.  Menambah dua nombor tiga digit tanpa mengumpul semula.

Contoh:

345 + 123 = ______

Langkah-langkah pengiraan.

1.  Tambah sa

        Ra Pu Sa
           3   4  5
    +     1   2  3
                    8
     
2.  Tambah puluh

        Ra Pu Sa
           3   4  5
    +     1   2  3
                 6 8

3.  Tambah ratus

        Ra Pu Sa
           3   4  5
    +     1   2  3
           4   6  8


B.  Menambah dua nombor tiga digit dengan mengumpul semula.

Contoh:

602 + 289 = ______

Langkah-langkah pengiraan.

1.  Tambah sa

        Ra Pu Sa
                1
           6   0   2                         Kumpul semula
    +     2   8   9                         11 sa = 1 puluh + 1 sa
                     1
     
2.  Tambah puluh

        Ra Pu Sa
                1
           6   0   2                    
    +     2   8   9                     
                 9   1

3.  Tambah ratus

         Ra Pu Sa
                1
           6   0   2                    
    +     2   8   9                     
            8   9   1


   

1 ulasan: